top of page

Velkommen til Sprog & Tale

Privatpraktiserende logopæd / talepædagog 

Sproget bruges hele tiden i kommunikationen og samspillet med andre mennesker, og er med til at skabe grundlaget for god trivsel, deltagelsesmulighed, udvikling og læring. Forskning viser blandt andet, at børns tidlige sproglige kompetencer har betydning for den senere sproglige udvikling og for læsetilegnelsen. Hvis sproget/udtalen er udfordret, er det derfor vigtigt, at det bliver vurderet af en logopæd, så den nødvendige og relevante støtte og/eller undervisning kan gives.

Jeg har en bred erfaring indenfor udredning og undervisning af børn med forskellige sproglige problemstillinger som udtalevanskeligheder, sproglig forsinkelse/forstyrrelse og kommunikative vanskeligheder.

Jeg har særlig interesse for, og har specialiseret mig i arbejdet med at vurdere og understøtte den kommunikative og sproglige udvikling hos børn med autismespektrumforstyrrelse. Derudover tilbydes rådgivning omkring autismeforståelse og de tilgange/metoder, der understøtter trivsel og udvikling. Fokus vil være på belastning/stressreduktion mhp. at øge trivsel og dermed give overskud til udvikling.

 

forside-born-1.jpg
bottom of page