top of page

Velkommen til Sprog & Tale

Privatpraktiserende logopæd / talepædagog 

Jeg hedder Mette Vistisen og er uddannet logopæd fra Syddansk Universitet i 2007.

Gennem mit arbejde, efteruddannelser og kurser har jeg de seneste 14 år arbejdet og specialiseret mig indenfor børne-logopædiområdet samt autismeområdet.

Jeg har en bred erfaring indenfor udredning og undervisning af børn med forskellige sproglige problemstillinger som udtalevanskeligheder, sproglig forsinkelse og kommunikative vanskeligheder, herunder kommunikative vanskeligheder og forsinket sproglig udvikling hos børn med autismespektrumforstyrrelse.

 

Sproget bruges hele tiden i kommunikationen og samspillet med andre mennesker, og er med til at skabe grundlaget for god trivsel, udvikling og læring. Forskning viser, at børns tidlige sproglige kompetencer har betydning for den senere sproglige udvikling og for læsetilegnelsen. Det er derfor vigtigt, at børn med sproglige udfordringer får den nødvendige og relevante støtte – uanset hvilken del af sproget der er udfordret eller forsinket.

 

forside-born-1.jpg
bottom of page