Velkommen til Sprog & Tale

Privatpraktiserende logopæd / talepædagog i Odder

Jeg hedder Mette Vistisen og er uddannet logopæd fra Syddansk Universitet i 2007.

Gennem mit arbejde og efteruddannelse har jeg de seneste 11 år specialiseret mig indenfor børne-logopædiområdet. Jeg har en bred erfaring indenfor udredning og undervisning af børn med forskellige sproglige problemstillinger som udtalevanskeligheder, sproglig forsinkelse og kommunikative vanskeligheder, herunder kommunikative vanskeligheder hos børn med autismespektrumforstyrrelse.

 

Sproget bruges hele tiden i kommunikationen og samspillet med andre mennesker, og er med til at skabe grundlaget for god trivsel, udvikling og læring. Forskning viser, at børns tidlige sproglige kompetencer har betydning for den senere sproglige udvikling og for læsetilegnelsen. Det er derfor vigtigt, at børn med sproglige udfordringer får den nødvendige og relevante støtte – uanset hvilken del af sproget der er udfordret eller forsinket.

 

Da jeg har ”Sprog & Tale” ved siden af mit arbejde som logopæd ved Kompetencecenter for sprog og kommunikation (Aarhus), kan jeg desværre ikke tilbyde min hjælp til før-skolebørn bosiddende i Aarhus Kommune.

forside-born-1.jpg