Ydelser og priser

 

Er der behov for andre ydelser eller er der spørgsmål til nedenstående, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak.

For en god ordens skyld vil jeg nævne, at der i alle kommuner er tilknyttet talepædagoger/talehørekonsulenter til de enkelte institutioner og skoler. Denne bistand er gratis.

Fonologisk udredning/vurdering af udtalevanskeligheder

Vi mødes to gange. Første gang laves sproglydsvurdering. Anden gang er en tilbagemelding på vurderingen inkl. vejledning samt anbefalinger til hvad jeg vurderer der er behov for, for at understøtte en positiv udvikling af udtalen.

Pris 1250 kr.

Fonologisk undervisning

Undervisning rettet mod udtalevanskeligheder kun efter forudgående vurdering. Undervisning af barn med deltagelse af en forælder. Inkl. vejledning og materialer til hjemmearbejde mellem undervisningsgangene.

 

Undervisning og vejledning (30 min)

Pris 425 kr.

 

Forløb med otte gange (30 min)

Pris 3200 kr.

Undervisning og vejledning (60 min)

Pris 850 kr.

 

Forløb med otte gange undervisning (60 min)

Pris 6400 kr.

Sproglig vurdering

Her vurderes, efter afklarende samtale med forældre, hvilke elementer af sproget der vil være relevante at vurdere:

Det kan være vurdering af:

  • sproget indhold (ordforråd og semantik/betydning)

  • sprogets struktur (fonologi/udtale, morfologi/ordenes bøjning og syntaks/sætningskonstruktion)

  • sprogets anvendelse (pragmatik, kommunikation)

 

Prisen vil derfor være individuel afhængig af tidsforbrug.

Pris 850 kr. pr. time

Vejledning

Vejledning, sparring, supervision og afklarende samtaler (60 min). 

Pris 850 kr.

Skriftlighed

Der kan efter ønske udfærdiges en skriftlig beskrivelse af en logopædisk vurdering, inkl. vurdering af behovet for yderligere bistand.

Pris 700 kr.

Kurser

Kursus i TEGN TIL TALE for forældre og pædagogisk personale (90 min).

Pris 1500 kr.

Praktiske oplysninger

Hvor og hvem

Vurdering/udredning samt undervisning foregår altid med deltagelse af en forælder, da det giver de bedste forudsætninger for at arbejde videre derhjemme. Vurdering og undervisning foregår enten i barnets hjem eller hos mig.

 

Betaling

Der betales via bankoverførsel efter endt undersøgelse, vejledning eller undervisning.

Ved samlet køb af undervisningsforløb betales dette samlet efter første undervisning.

 

Afbud

Der skal meldes afbud i så god tid som muligt, og senest dagen før aftalen. Ved senere afbud eller udeblivelse uden afbud, faktureres fuld pris for den aftalte ydelse.

 

Kørsel

Kørsel uden for Odder kommune afregnes efter statens takst med 3,51 kr/km (fra min adresse)