top of page

Ydelser og priser

 

Er der behov for andre ydelser eller er der spørgsmål til nedenstående, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak.

For en god ordens skyld vil jeg nævne, at der i alle kommuner er tilknyttet talepædagoger/talehørekonsulenter til de enkelte institutioner og skoler. Denne bistand er gratis.

Fonologisk udredning/vurdering af udtalevanskeligheder

Vi mødes to gange. Første gang laves sproglydsvurdering. Anden gang er en tilbagemelding på vurderingen inkl. vejledning samt anbefalinger til hvad jeg vurderer der er behov for, for at understøtte en positiv udvikling af udtalen.

Pris 1300 kr.

Fonologisk undervisning

Undervisning rettet mod udtalevanskeligheder kun efter forudgående vurdering. Undervisning af barn med deltagelse af en forælder. Inkl. vejledning og materialer til hjemmearbejde mellem undervisningsgangene.

 

Undervisning og vejledning (45 min)

Pris 675 kr.

 

Forløb med otte gange (á 45 min)

Pris 4800 kr (600 kr pr gang)

Sproglig vurdering

Her vurderes, efter afklarende samtale med forældre, hvilke elementer af sproget, der vil være relevante at vurdere:

Det kan være vurdering af:

  • sproget indhold (ordforråd og semantik/betydning)

  • sprogets struktur (fonologi/udtale, morfologi/ordenes bøjning og syntaks/sætningskonstruktion)

  • sprogets anvendelse (pragmatik, kommunikation)

 

Prisen vil derfor være individuel afhængig af tidsforbrug.

Pris 900 kr. pr. time

Logopædiske del af tværfaglig diagnose/udredning for verbal dyspraksi

Jeg samarbejder med Gohar Nikoghosyan-Bossen omkring udredningen af børn med/med formodet verbal dyspraksi.

I undersøgelsen indgår efter aftale med Gohar:

  • vurdering af udtalen

  • vurdering af udfordringer ift. motorisk planlægning og programmering af talen.

  • vurdering af sproglig udvikling

  • skriftlig rapport og tilbagemelding på vurdering

  • koordinering med Gohar omkring resultater

Vi mødes to til tre gange.

Læs evt. mere på Gohars hjemmeside https://speakersclinic.dk/verbaldyspraksi

Udredning i alt: 5000 kr

Autisme

Rådgivning til forældre omkring autismeforståelse samt tilgang og understøttelse af de udfordringer der ligger i diagnosen.

Rådgivning til forældre omkring understøttelse af den kommunikative- og sproglige udvikling.

Pris 800 kr pr time

Vejledning

Vejledning, sparring, supervision og afklarende samtaler (60 min). 

Pris 900 kr.

Skriftlighed

Der kan efter ønske udfærdiges en skriftlig beskrivelse af en logopædisk vurdering, inkl. vurdering af behovet for yderligere bistand.

Pris 900 kr

Kurser

Kursus i TEGN TIL TALE for forældre og pædagogisk personale (90 min).

Pris 2000 kr

Praktiske oplysninger

Hvor og hvem

Vurdering/udredning samt undervisning foregår altid med deltagelse af en forælder, da det giver de bedste forudsætninger for at arbejde videre derhjemme. Vurdering og undervisning foregår enten i barnets hjem eller hos mig.

 

Betaling

Der betales via bankoverførsel efter endt undersøgelse, vejledning eller undervisning.

Ved samlet køb af undervisningsforløb betales dette samlet efter første undervisning. 

 

Afbud

Der skal meldes afbud i så god tid som muligt, og senest dagen før aftalen. Ved senere afbud eller udeblivelse uden afbud, faktureres fuld pris for den aftalte ydelse.

 

Kørsel

Kørsel uden for Odder kommune afregnes efter statens takst med 3,73 kr/km (fra min adresse)

bottom of page