top of page

Ydelser og priser

 

Er der behov for andre ydelser eller er der spørgsmål til nedenstående, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak.

For en god ordens skyld vil jeg nævne, at der i alle kommuner er tilknyttet talepædagoger/talehørekonsulenter til de enkelte institutioner og skoler. Denne bistand er gratis.

Alle priser er opgivet inkl. moms.

Udtale/fonologi

 

Fonologisk udredning/vurdering af udtalevanskeligheder

Jeg laver en Sproglydstest som jeg efterfølgende aflytter og opgør. Herefter får I en tilbagemelding på vurderingen inkl. vejledning samt anbefalinger til hvad jeg vurderer der er behov for, for at understøtte en positiv udvikling af udtalen.

Pris 1300 kr.

Fonologisk undervisning

Undervisning rettet mod udtalevanskeligheder kun efter forudgående vurdering.

Undervisning af barn med deltagelse af en forælder. inkl. vejledning og materialer til hjemmearbejde mellem undervisningsgangene.

 

Undervisning og vejledning (45 min)

Pris 675 kr.

 

Forløb med otte gange (á 45 min)*

Pris 5000 kr (625 kr pr gang)

*Ubrugte gange refunderes ikke

Sprog

 

Sproglig vurdering

Her vurderes, efter afklarende samtale med forældre, hvilke elementer af sproget, der vil være relevante at vurdere:

Det kan være vurdering af:

  • sproget indhold (ordforråd og semantik/betydning)

  • sprogets struktur (fonologi/udtale, morfologi/ordenes bøjning og syntaks/sætningskonstruktion)

  • sprogets anvendelse (pragmatik, kommunikation)

 

Prisen vil derfor være individuel afhængig af tidsforbrug.

Pris 900 kr. pr. time

Autismespektrumforstyrrelse

Kommunikation og sprog

Rådgivning til forældre omkring understøttelse af den kommunikative- og sproglige udvikling. En sådan rådgivning vil bygge på en observation og evt. en vurdering/test.

Autismeforståelse

Rådgivning til forældre omkring autismeforståelse og de tilgange, der understøtter de udfordringer, der ligger i diagnosen. Fokus vil være på belastning/stressreduktion mhp at øge trivsel og dermed give overskud til udvikling.

Pris 900 kr pr time

Vejledning

Vejledning og afklarende samtaler

Sparring og supervision til fagprofessionelle

Pris 900 kr pr time

Skriftlighed

 

Der kan efter ønske udfærdiges en skriftlig beskrivelse af den logopædiske vurdering, anbefalinger samt vurdering af behovet for yderligere bistand.

Prisen afhængig af vurderingen og rapportens omfang (mellem 900 og 1800 kr)

Kurser

 

Begynderkursus i TEGN TIL TALE for forældre og pædagogisk personale, to timer.

Pris 3000 kr + kørsel*

* kørsel efter statens takst (3,79 kr/km) samt kørselstid 500 kr/pr time

Praktiske oplysninger

 

Hvor og hvem

Vurdering/udredning samt undervisning foregår altid med deltagelse af en forælder, da det giver de bedste forudsætninger for at arbejde videre derhjemme. Vurdering og undervisning foregår enten i barnets hjem eller hos mig.

 

Betaling

Der betales via bankoverførsel efter endt undersøgelse, vejledning eller undervisning.

Ved samlet køb af undervisningsforløb betales dette samlet efter første undervisning. Ubrugte gange refunderes ikke.

 

Afbud

Der skal meldes afbud i så god tid som muligt, og senest dagen før aftalen. Ved senere afbud eller udeblivelse uden afbud, faktureres fuld pris for den aftalte ydelse.

 

Kørsel

Kørsel uden for Odder kommune afregnes efter statens takst med 3,79 kr/km samt kørselstid 250 kr pr påbegyndt halve time. Regnes fra min adresse.

bottom of page