top of page

Min faglige/teoretiske baggrund er uddannelse som logopæd fra Syddansk Universitet 2007 samt efteruddannelse inden for autismeområdet. Min primære praktiske erfaring og faglige interesse ligger inden for børneområdet. Jeg har specialiseret erfaring indenfor:

  • udredning og undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder/udtalevanskeligheder, herunder verbal dyspraksi

  • udredning og vejledning af sproglige vanskeligheder – sprogforståelse og sproganvendelse

  • vejledning i forhold til sproglig udvikling/kommunikation hos børn med autisme

  • vejledning/sparring til forældre omkring autismeforståelse og autismepædagogik

CV

2022 -              Logopæd og VISO specialist, Institut for Kommunikation og Handicap, Specialrådgivningen for VISO

2019 -              Privatpraktiserende logopæd med speciale i autisme (deltid)

2014 - 2022     Logopæd og faglig koordinator, Kompetencecenter for sprog og kommunikation, Aarhus Kommune

2011- 2013      Talehørekonsulent, PPR-S Aarhus (børn 0-18 år)

2009 - 2011     Talehørekonsulent, PPR, Horsens (børn 0-18 år)

2007 - 2009     Talehørekonsulent, Tale-høreinstituttet, Senhjerneskadeafdelingen (voksne)

Løbende deltagelse i efteruddannelser inden for børnelogopædien, herunder udredning og intervention i forhold til sproglige vanskeligheder, forskellige fonologiske vanskeligheder samt verbal dyspraksi.

 

Efteruddannelse inden for børn og autisme:

2017 - nu: løbende deltagelse i kurser omkring autisme og belastningsreaktioner

2021: Certificeret Speech language pathologist, More than Words, The Hanen Centre

2021/2022: Autismespecialisering ved Molis

bottom of page