top of page

Om mig

 

Jeg er uddannet logopæd fra Syddansk Universitet i 2007. Gennem mit arbejde, efteruddannelser og kurser har jeg de seneste 15 år arbejdet og specialiseret mig indenfor børne-logopædiområdet samt autismeområdet.

Min primære praktiske erfaring og faglige interesse ligger inden for børneområdet og jeg har løbende taget efteruddannelse inden for både det børnelogopædiske område og autismeområdet. Jeg har specialiseret erfaring indenfor:

  • udredning og undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder/udtalevanskeligheder, herunder verbal dyspraksi

  • udredning og vejledning af sproglige vanskeligheder – sprogforståelse og sproganvendelse

  • vejledning i forhold til sproglig udvikling/kommunikation hos børn med autisme

  • vejledning/sparring til forældre omkring autismeforståelse og autismepædagogik

  • undervisning i Tegn til Tale (TTT) til pædagogisk personale og forældre/pårørende

Erfaring

2022 -              Logopæd og VISO specialist, Institut for Kommunikation og Handicap, Specialrådgivningen (deltid)

2019 -              Privatpraktiserende logopæd med speciale i autisme (deltid)

2014 - 2022     Logopæd og faglig koordinator, Kompetencecenter for sprog og kommunikation, Aarhus Kommune

2011- 2013      Talehørekonsulent, PPR-S Aarhus (børn 0-18 år)

2009 - 2011     Talehørekonsulent, PPR, Horsens (børn 0-18 år)

2007 - 2009     Talehørekonsulent, Tale-høreinstituttet, Senhjerneskadeafdelingen (voksne)

Kurser logopædi (udvalgte)

2023 - Flersprogede børn med DLD, Elizabeth Peña, Audiologopædisk Forening, 

2023 - Audiologopædisk efteruddannelseskursus 2023, Audiologopædisk forening

2022 - Kompleksiteten i arbejdet med borgere/børn v/Sune Bjørn Larsen, Audiologopædisk forening

2022 - Advanced DTTC workshop v/Edythe Strand, Audiologopædisk forening

2021 - Deltagelse i arbejdsgruppe med udarbejdelse af den reviderede udgave af Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi,                               Socialstyrelsen

2021 - Sprog og eksekutive funktioner (SEF) v/Elisabeth Wiig, Webinar, Audiologopædiskforening

2021 - CELF-4 v/Elisabeth Wiig, Webinar, Audiologopædisk forening
2021 - Arbejdshukommelse og DLD v/Lucy Henry, Webinar Audiologopædisk forening
2020 - Oralmotorik og Tale, Webinarv/Institut for Kom
munikation og Handicap

2020 - Dynamic assessment af børn med sproglige vanskeligheder, Natlie Hasson og Jens Willebrandt, Neuroguide.dk

2019 - “Enhancing language and communication of older children and young people with speech, language and communication needs”,                           Victoria Joffe, Audiologopædisk forening

2019 - Assesment and Treatment of CAS: Emphasis on Dynamic and Tactile Cueing (DTTC), Edythe Strand og Susanne Rex,                                          Audiologopædisk forening

2019 - Audiologopædisk efteruddannelseskursus 2019, Audiologopædisk forening

2018 - Symposium i børnesprog, Syddansk Universitet         

2018 - Audiologopædisk efteruddannelseskursus 2018, Audiologopædisk forening

2017 - Sprogkonference: Flersprogethed og DLD, Eva-Kristina Salameh, Kristine Jensen de Lopez, Kompetencecenter for sprog og                                 kommunikation

2008-2017 - Årlig deltagelse på Audiologopædisk efteruddannelseskursus, Audiologopædisk forening

Uddannelse og kurser inden for autisme og opmærksomhedsforstyrrelse (udvalgte):

2023 - En anerkendende tilgang til autisme med KRAP, 3 dage, Molis og KRAP Specialisterne

2023 - ADHD-specialisering, 10 moduler, Jenny Bohr, ADHD-foreningen

2021/2022: Autismespecialisering, 10 dage, Molis

2021 - Certificeret Speech language pathologist, More than Words, 5 dage, The Hanen Centre

2021 - Tidlige tegn på ADHD, Webinar, Center for ADHD

2019 - Autisme og stress

2019 - Stress, angst og depression ved autisme

2019 - Kravafvisende adfærd og konflikhåndtering

2018 - Autismegrundkursus, 2 dage, SIKON, Autismeforeningen

2018 - Piger og autisme, 2 dage, SIKON, Autismeforeningen

2018 - Autisme og sprog, Cecilie Brynskov, Kompetencecenter for sprog og kommunikation

2017 - Konflikthåndtering og Handicapforståelse, 5 dage, ADHD foreningen/JHO Consult

bottom of page