top of page

Kommunikation og sproglig udvikling

Ikke to børn med en autismediagnose er ens, og deres udfordringer og udvikling er lige så forskellig som andre børns. Noget de har til fælles er varierende grad af udfordringer i forhold til kommunikation og socialt samspil. 

Børn inden for autismespektret er særlig udfordret med kommunikationen og dermed ift. de før-sproglige forudsætninger. Vi bruger sproget i kommunikationen og samspillet med andre mennesker, og omvendt er det at forstå kommunikation og være i samspil de grundlæggende forudsætninger for den sproglige udvikling.

image.png

Sproget udvikler sig nedefra og de kommunikative kompetencer som:

  • forståelse og anvendelse af mimik og gestik,

  • øjenkontakt,

  • imitation,

  • turtagning

  • og ikke mindst fælles opmærksomhed

er alle vigtige før-sproglige forudsætninger.

Der kan derfor ofte være behov for at observere og analysere hvor langt barnet er i sin kommunikative udvikling, da disse kompetencer er grundlaget for sproglig udvikling, og det er derfor her den første indsats skal være.

Børn med autisme kan ofte have behov for, at deres kommunikative- og sproglige udvikling understøttes fokuseret. Der kan derfor ofte være behov for at observere og analysere hvor langt barnet er i sin kommunikative udvikling, og med hvilke formål barnet kommunikerer, for dermed at kunne understøtte præcist der hvor barnet er i sin udvikling.

 

Sprog udvikles i samspil, og netop samspil er en af de grundlæggende udfordringer når man har en autismediagnose. At kunne være i samspil er af betydning for at kunne være en del af/være deltagende i et fællesskab.

For at skabe udvikling er det vigtigt, at indsatsen bliver med afsæt i en solid autismeforståelse og på barnets præmisser. Det skal være meningsgivende, ellers vil det ikke skabe udvikling men kun belaste og skabe frustration. 

bottom of page